fakat ili fakt

Kako se piše fakat ili fakt?

Prema srpskom pravopisu oba oblika su pravilna.

Reč je latinskog porekla (factum).

Kada se u rečima stranog porekla nađu suglasnička grupa kt , ona se može razdvojiti umetanjem nepostojanog a, ali nije obavezno.

Značenje reči jeste stvaran događaj, ono što stvarno postoji, činjenica.

Primeri u rečenicama:

Fakat, volela bih da ga vidim.

Fakat, stvarno je neodoljiva.

Da li bi fakat to mogla da dokažeš?